Οι Υπηρεσίες μας

Διαθήκες και Διαχειρίσεις Αποβιωσάντων

Το Γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει με τις ακόλουθες υπηρεσίες σε σχέση με διαθήκες και διαχειρίσεις αποβιωσάντων:

  • Συμβουλή και προετοιμασία αιτήσεων για χορήγηση εγγράφων διαχείρισης.
  • Σύνταξη αιτήσεων και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου για την επανασφράγιση διαθηκών για κατοίκους εξωτερικού.
  • Ενεργούμε ως εκτελεστές διαθηκών και διαχειριστές περιουσιών αποβιωσάντων.
  • Σύνταξη διαθηκών.
  • Συμφωνίες δωρεάς.
  • Παροχή συμβουλών για τη χρήση καταπιστευμάτων για το σχεδιασμό διαχείρισης περιουσίας.
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους κανόνες κληρονομικής διαδοχής και διαθηκών σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.