Οι Υπηρεσίες μας

Διοικητικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας προσφέρει εκπροσώπηση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και/ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των διοικητικών αρχών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από διοικητικές αποφάσεις και/ή πράξεις, δηλαδή χορήγηση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, έκδοση επαγγελματικών αδειών, ανάθεση δημόσιων διαγωνισμών, διορισμό και/ή προαγωγή σε δημόσιες θέσεις, απόρριψη αιτήσεων για θεώρηση-βίζα, ιθαγένεια, επιβολή φόρων κ.λπ. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε πριν από την υποβολή μιας αίτησης ή ενός αιτήματος στις αρχές, συμβουλεύοντάς σας για το πώς να τεκμηριώσετε τη θέση σας με τον καταλληλότερο τρόπο ώστε να λάβετε διοικητική έγκριση. Επίσης, εκπροσωπώντας σας ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την προώθηση των ερωτημάτων και αιτημάτων σας, καθώς και μετά την έκδοση διοικητικής πράξης ή/και απόφασης σε περίπτωση διαφωνίας, εκπροσωπώντας σας στην προώθηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η εν λόγω διοικητική προσφυγή πρέπει να υποβληθεί εντός 75 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης της διοικητικής απόφασης ή/και ενέργειας ή από τη γνώση της εν λόγω διοικητικής απόφασης ή/και ενέργειας. Επιπλέον, μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου σε εφέσεις κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.