Οι Υπηρεσίες μας

Εμπορικό και Δίκαιο Συμβάσεων

Το Γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει με τη σύνταξη και την αναθεώρηση εμπορικών συμφωνιών όπως:

 • Συμφωνίες διανομής και αντιπροσωπείας.
 • Συμφωνίες διαμερισμού κερδών.
 • Συμφωνίες κοινοπραξίας.
 • Συμφωνίες παροχής συμβουλών και υπηρεσιών.
 • Συμφωνίες μίσθωσης και άδειες χρήσης.
 • Συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών.
 • Προσωπικές εγγυήσεις.
 • Γραµµάτια.
 • Συµφωνίες αδειοδότησης.
 • Συμφωνίες απασχόλησης.
 • Μνημόνια Συνεργασίας.
 • Συμφωνίες Μεσεγγύησης.
 • Συμφωνίες εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης (NDA).
 • Συμφωνίες πιστωτικών διευκολύνσεων και νομικών επιβαρύνσεων.
 • Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για διάφορα εμπορικά θέματα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.