Οι Υπηρεσίες μας

Οικογενειακό Δίκαιο

Ειδικευόμαστε σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε διάφορα θέματα Οικογενειακού Δικαίου, όπως διαζύγιο, επιμέλεια παιδιών, συντήρηση και φροντίδα, διατροφή, συζυγικές διαφορές και υιοθεσία. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα μπορεί να είναι τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν μέσα σε μια οικογένεια, ιδίως όταν παίρνουν νομικές διαστάσεις. Προσεγγίζουμε τις υποθέσεις των πελατών μας με την απαιτούμενη ενσυναίσθηση και λεπτότητα.