Οι Αρχές και Αξίες μας

Διαφάνεια

Η πολιτική του Γραφείου μας περιλαμβάνει την παροχή εκτίμησης του κόστους σε σχέση με τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους, κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζετε εκ των προτέρων τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος των υπηρεσιών που θα προσφερθούν, ώστε να μην αντιμετωπίσετε εκπλήξεις κατά την παραλαβή του τιμολογίου σας. Είμαστε πολύ διαφανείς όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε μια ευχάριστη και ικανοποιητική εμπειρία μαζί μας.