Η εργοδότηση αιτητών ασύλου διέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο του 2000 (Ν. 6(I)/2000) και τους σχετικούς κανονισμούς και διατάγματα, τα οποία επιτρέπουν την εργοδότηση αιτητών ασύλου σε ορισμένες κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων αφού παρέλθει ένας μήνας από την υποβολή της αίτησής τους για πολιτικό άσυλο.

 

Ωστόσο, συνίσταται προσοχή στην εργοδότηση αιτητών ασύλου, καθώς σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αιτητών ασύλου, οι εργοδότες δεν λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση από τις αρχές αναφορικά με την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου, αναφορικά με τα άτομα που πιθανώς να εργοδοτούν. Συνεπώς βρίσκονται εκτεθειμένοι σε διοικητικά πρόστιμα και πιθανές ποινικές διώξεις κατόπιν σχετικών επιθεωρήσεων από τους αρμόδιους λειτουργούς σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010).

Το θέμα απασχόλησε έντονα την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης της νέας στρατηγικής απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο.

Το Τμήμα Εργασίας και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανέφεραν κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ότι η ενημέρωση στους εργοδότες πρέπει να δίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, ωστόσο λόγω του κατακερματισμού των διοικητικών υπηρεσιών και της έλλειψης ενιαίων συστημάτων και μεταξύ τους επικοινωνίας παραμένει αμφίβολο πως κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό.

Προσεχής αλλαγή

Συνίσταται προσοχή στους εργοδότες καθώς από τον προσεχή Αύγουστο τίθεται σε εφαρμογή το διάταγμα που εκδόθηκε από τον τέως Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, το οποίο ακυρώνει το διάταγμα του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, το οποίο ρύθμιζε την περίοδο που πρέπει να παρέλθει από την υποβολή αίτησης για πολιτικό άσυλο σε ένα (1) μήνα, επαναφέροντας έτσι την περίοδο των εννέα (9) μηνών την οποία προνοεί ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 (Ν. 6(I)/2000) για το δικαίωμα πρόσβασης των αιτητών ασύλου στην αγορά εργασίας.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες και παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής επικοινωνήστε μαζί μας για τη διευθέτηση κατ’ ιδίαν συνάντησης.

Κ. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

(τηλ. 22272828, email: [email protected])